O rozliczaniach rocznych PIT

druki firmowe online za darmo

druki firmowe

Jest wiele sposobów przekazywania deklaracji rocznej. Warto stosować taką, która jest najwygodniejsza, ale również będzie zgodna z prawem i pozwoli poprawnie złożyć deklarację PIT. Co więc ma zrobić podatnik, który wie ile zarobił, lecz nie wie w jakim urzędzie i w jakim terminie oddać zeznanie roczne?
Gdzie składać PITa?
Osoby fizyczne składają pita za rok tam, gdzie przebywają o ile nie można określić miejsca zamieszkania na obszarze kraju. Reguła ta powoduje, że przeważnie obywatel polski posiada miejsce zamieszkania w kraju, a więc deklarację roczną składa w urzędzie właściwym według jego zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego.

Małżeństwa, które rozliczają się na osobnych deklaracjach, punkt przekazywania formularzy PIT ustala się oddzielnie dla obojga. Możliwe jest bowiem, że rozliczenia dokonają w dwóch różnych urzędach (jeżeli mają różne miejsca zamieszkania). Pary rozliczające się wspólnie oddają zeznanie w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkiwania męża lub żony, wskazanym w rocznym formularzu PIT.
Osoby otrzymujące przychody w ubiegłym roku zobowiązani są zdać PITa za ten czas. PIT dotyczy głównie podatników z kraju, czyli obywateli posiadających w Polsce interesy gospodarcze lub osób, które przebywały w Polsce w 2011 r. dłużej niż 182 dni, nie ważne czy przejściowo czy stale. Osoby takie rozliczają w Polsce całe swoje zyski, zatem zarówno sumy uzyskane w kraju, jak i te pozyskane poza granicami.
PITa za rok ubiegły przekazać muszą także osoby które nie są polskimi rezydentami podatkowymi o zyskach ze źródeł znajdujących się na obszarze Polski. Przepisy co do rozliczania przychodów zagranicznych na obszarze Polski lub przychodów nierezydentów, a także wysokości stawek podatku stosowane do tego typu przychodów, mogą być modyfikowane konwencjami między dwoma krajami.